Slider Slider Slider Slider

گالری هنری نصر

با تشکر از شما بازدیدکننده محترم   وب سایت هنری نصر  بمنظور نمایش آثار هنری در سال 1382 راه اندازی و در معرض نمایش قرارداده شد.  در این وب سایت مجموعه آثار استاد مرتضی نصر به همراه آثار سایر اعضاء خانواده جمع آوری و در بخش گالری تصاویر نمایش داده شده است.

بمنظور آشنایی شما با سابقه کار آتلیه طراحی و نقاشی نصر بخشی از فعالیت های عمومی این آتلیه در ادامه آمده است: